Tıkanıklığa Bağlı Azospermi (Obstrüktif Azospermi)

Testislerde üretilen spermlerin taşıyıcı kanallarda varolan herhangi bir tıkanıklıktan dolayı dışarı atılamaması durumudur. Testiste sperm hücrelerinin üretiminde bir sorun yoktur, ancak bu spermleri taşıyan kanal devamlılığı bozulmuştur; bu nedenle spermler meniye ulaşamaz. Sorun epididim, vaz deferens veya ejakülatuar kanal boyunca herhangi bir yerde olabilir. Tıkanıklığa bağlı azospermi, tüm azospermi olgularının Devamı…

Azospermi ve MESA, PESA, TESA

Tıkanıklığa Bağlı (Obstrüktif) Azospermide Sperm Elde Etme Yöntemleri Tıkanıklığa bağlı azospermide testislerde üretilen spermler taşıyıcı kanallarda varolan herhangi bir tıkanıklıktan dolayı meniye ulaşamaz. Bu erkeklerin çocuk sahibi olabilmeleri için testis veya epididimden cerrahi yöntemle sperm elde edilmesi gerekecektir. Bu sorunu yaşayan çiftlere tüp bebek tedavisi uygulanır. Gerekli hazırlıklar yapılarak yumurtaların Devamı…